پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

شرط عدم پلاک فعال در خانوار برای اولویت‌دادن به بی‌ماشین‌هاست

شرط عدم پلاک فعال در خانوار برای اولویت‌دادن به بی‌ماشین‌هاست

به گزارش جامعه نیوز: شرط عدم پلاک فعال در خانوار برای اولویت‌دادن به بی‌ماشین‌هاست اخبار شرکتها؛ به گفته معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو، محدود کردن شرایط ثبت‌نام با شرط عدم پلاک فعال خانواده، تصمیم کمیته خودرو بوده است…