پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

سیاست های کلی نظام سید یاسر جبرائیلی مرکز ارزیابی سیاست های کلی نظام

جلد نخست از مجموعه «هندسه سیاست های کلی نظام» منتشر شد

به گزارش جامعه نیوز:  جلد نخست از مجموعه «هندسه سیاست های کلی نظام» منتشر شد به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام از انتشار جلد نخست از…