پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

سرهنگی: هرفردی برای ادبیات و هنر انقلاب کار کند

سرهنگی: هرفردی برای ادبیات و هنر انقلاب کار کند، برادرش خواهیم بود

به گزارش جامعه نیوز: سرهنگی: هرفردی برای ادبیات و هنر انقلاب کار کند، برادرش خواهیم بود به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، مراسم تکریم محسن مؤمنی شریف و معارفه محمد مهدی دادمان رئیس جدید حوزه هنری صبح امروز…