پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

سردرگمی مشمولان؛ دوره آموزشی سربازی چند ماهه شد؟

سردرگمی مشمولان؛ دوره آموزشی سربازی چند ماهه شد؟

به گزارش جامعه نیوز:  سردرگمی مشمولان؛ دوره آموزشی سربازی چند ماهه شد؟  گروه انتظامی خبرگزاری فارس_ مریم عرب انصاری:کرونا که آمد ریتم زندگی اجتماعی را بر هم زد؛ مدارس و دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاند؛ پاساژها را تعطیل کرد و…