پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

سخن حق و اصناف عدالت خواهی

سخن حق و اصناف عدالت خواهی

به گزارش جامعه نیوز:  سخن حق و اصناف عدالت خواهی به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، داود مهدوی زادگان دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یاددشتی به بررسی بحث‌هایی پیرامو.ن عدالتخواهی پرداخته است. متن…