پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

ساعت ارائه خدمات در کتابخانه ملی ایران افزایش یافت

ساعت ارائه خدمات در کتابخانه ملی ایران افزایش یافت

به گزارش جامعه نیوز: ساعت ارائه خدمات در کتابخانه ملی ایران افزایش یافت به گزارش خبرگزاری فارس، براساس مصوبه شورای اجرایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ساعت ارائه خدمات در کتابخانه ملی ایران از روز شنبه ۷ تیرماه افزایش…