پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران تغییر اقلیم ایران

هیئت پارلمانی ایران به رم سفر کرد

به گزارش جامعه نیوز:  هیئت پارلمانی ایران به رم سفر کرد به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در نشست مقدماتی کاپ ۲۶ (کنفرانس تغییرات آب و هوا و اقلیمی) به شهر رم سفر…