پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

سازمان سنجش آموزش مجلس احمد نادری

نادری: رئیس سازمان سنجش سعی برای اعمال نفوذ بر مجلس دارد

به گزارش جامعه نیوز:  نادری: رئیس سازمان سنجش سعی برای اعمال نفوذ بر مجلس دارد به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: رئیس سازمان سنجش که بخشی از تخلفات او را…