پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

سازمان بهزیستی فشاری بر مراکز مشاوره نداشته است

سازمان بهزیستی فشاری بر مراکز مشاوره نداشته است

به گزارش جامعه نیوز:  سازمان بهزیستی فشاری بر مراکز مشاوره نداشته است به گزارش خبرنگار جامعه خبرگزاری فارس، مجید رضازاده معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور درباره اخطار سازمان بهزستی به برخی مشاوران بخش خصوصی، اظهار کرد: هرگونه…