پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

ساخت مجموعه نمایشی در شبکه قرآن پس از حدود ۱۰ سال

ساخت مجموعه نمایشی در شبکه قرآن پس از حدود ۱۰ سال

به گزارش جامعه نیوز: ساخت مجموعه نمایشی در شبکه قرآن پس از حدود ۱۰ سال به گزارش خبرگزاری فارس مجموعه نمایشی «یکی بود، یکی نبود» توسط گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن و معارف سیما در حال تولید است. پیش…