پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

زمان ارسال داستان به جایزه ادبی داستان کوتاه جنوب تمدید شد

زمان ارسال داستان به جایزه ادبی داستان کوتاه جنوب تمدید شد

به گزارش جامعه نیوز: زمان ارسال داستان به جایزه ادبی داستان کوتاه جنوب تمدید شد به گزارش خبرگزاری فارس، زمان ارسال داستان به جایزه ادبی داستان کوتاه جنوب تمدید شد. بر اساس این گزارش، با هماهنگی و موافقت شورای سیاستگذاری و…