پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

زاکانی

متفکرآزاد، خاندوزی و رضاخواه سه جایگزین احتمالی زاکانی در مرکز پژوهش های مجلس

متفکر آزاد نماینده تبریز، خاندوزی و رضاخواه نمایندگان تهران به احتمال قوی جایگزین زاکانی در مرکز پژوهش های مجلس می شوند

اعتبارنامه تاجگردون و حواشی آن

هنوز هم مجلس درگیر تصویب اعتبارنامه‌هاست؛ به‌ویژه اعتبار‌نامه غلامرضا تاجگردون! در جریان جلسه علنی بعد از قرائت تایید اعتبارنامه دلخوش و محمد صالحی نوبت به اعتبارنامه تاجگردون رسید و مانند آن دو نماینده دیگر سخنگوی شعبه ۱۲ تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در شعبه را ابراز کرد؛