پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

زانوی آمریکایی این‌بار روی گلوی قضات عدالت

زانوی آمریکایی این‌بار روی گلوی قضات عدالت

به گزارش جامعه نیوز:  زانوی آمریکایی این‌بار روی گلوی قضات عدالت به گزارش خبرنگار قضایی فارس، علی بهادری جهرمی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است نوشته است: داستان پرقصه…