پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

رونمایی از «صلوات خاصه» جدید‌ترین اثر گروه الغدیر+صوت

رونمایی از «صلوات خاصه» جدید‌ترین اثر گروه الغدیر+فیلم

به گزارش جامعه نیوز: رونمایی از «صلوات خاصه» جدید‌ترین اثر گروه الغدیر+فیلم به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس «صلوات خاصه» عنوان جدید‌ترین اثر گروه مدیحه‌سرایی و جمع‌خوانی قرآن الغدیر است که همزمان با روز زیارتی امام رضا…

رونمایی از «صلوات خاصه» جدید‌ترین اثر گروه الغدیر+صوت

به گزارش جامعه نیوز: رونمایی از «صلوات خاصه» جدید‌ترین اثر گروه الغدیر+صوت به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس «صلوات خاصه» عنوان جدید‌ترین اثر گروه مدیحه‌سرایی و جمع‌خوانی قرآن الغدیر است که همزمان با روز زیارتی امام رضا…