پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

رومانی درباره عدم حفاظت از منصوری پاسخگو باشد/ احتمال قتل قاضی منصوری به‌دست ضدانقلاب و منافقین

رومانی درباره عدم حفاظت از منصوری پاسخ‌گو باشد/ احتمال قتل قاضی منصوری به ‌دست ضدانقلاب و منافقین

به گزارش جامعه نیوز:  رومانی درباره عدم حفاظت از منصوری پاسخ‌گو باشد/ احتمال قتل قاضی منصوری به ‌دست ضدانقلاب و منافقین سیدمصطفی خوش‌چشم کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به ماجرای مرگ منصوری…

رومانی درباره عدم حفاظت از منصوری پاسخگو باشد/ احتمال قتل قاضی منصوری به‌دست ضدانقلاب و منافقین

به گزارش جامعه نیوز:  رومانی درباره عدم حفاظت از منصوری پاسخگو باشد/ احتمال قتل قاضی منصوری به‌دست ضدانقلاب و منافقین سیدمصطفی خوش چشم کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به ماجرای مرگ منصوری…