پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

روحانی رئیسی دیپلماسی شانگهای

چرا روحانی نتوانست ایران را عضو شانگهای کند اما رئیسی توانست؟/ دستاورد بزرگ دیپلماسی تنها در ۴۰ روز

به گزارش جامعه نیوز:  چرا روحانی نتوانست ایران را عضو شانگهای کند اما رئیسی توانست؟/ دستاورد بزرگ دیپلماسی تنها در ۴۰ روز حوزه دولت خبرگزاری فارس: ایران بالاخره پس از ۱۵ سال با چراغ سبز ۸ عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای…