پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

روایتی از جلسه درباره دو دانشجوی بازداشتی/ ماجرای نیمروز

روایتی از جلسه درباره دو دانشجوی بازداشتی

به گزارش جامعه نیوز:  روایتی از جلسه درباره دو دانشجوی بازداشتی به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه‌ای درباره مسئله دو دانشجوی بازداشتی، امیرحسین مرادی و علی یونسی با حضور اساتید و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در محل دادسرای عمومی و…

روایتی از جلسه درباره دو دانشجوی بازداشتی/ ماجرای نیمروز

به گزارش جامعه نیوز:  روایتی از جلسه درباره دو دانشجوی بازداشتی/ ماجرای نیمروز به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه‌ای درباره مسئله دو دانشجوی بازداشتی، امیرحسین مرادی و علی یونسی با حضور اساتید و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در محل دادسرای…