پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

رشد ۵ تا ۱۱۵ درصدی تولید ۱۲ کالای منتخب صنعتی و معدنی در۳ ماهه امسال

رشد ۵ تا ۱۱۵ درصدی تولید ۱۲ کالای منتخب صنعتی و معدنی در۳ ماهه امسال

به گزارش جامعه نیوز: رشد ۵ تا ۱۱۵ درصدی تولید ۱۲ کالای منتخب صنعتی و معدنی در۳ ماهه امسال به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تولید ۱۲ کالای منتخب صنعتی و معدنی در ۳ ماهه امسال با رشد همراه بود…