پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

رشد ۵۰ درصدی هزینه تولید قطعات خودرو/ درباره قطب سوم خودروسازی با قطعه‌سازان صحبتی نشده است

رشد ۵۰ درصدی هزینه تولید قطعات خودرو/ درباره قطب سوم خودروسازی با قطعه‌سازان صحبتی نشده است

به گزارش جامعه نیوز: رشد ۵۰ درصدی هزینه تولید قطعات خودرو/ درباره قطب سوم خودروسازی با قطعه‌سازان صحبتی نشده است مازیار بیگلو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر ایجاد قطب سوم…