پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

رشد تولید ۲۲ محصول صنعتی در بهار امسال

رشد تولید ۲۲ محصول صنعتی در بهار امسال

به گزارش جامعه نیوز: رشد تولید ۲۲ محصول صنعتی در بهار امسال به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، سعید زرندی در جلسه هماهنگی سامانه پایش گفت: با عنایت به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید و اهمیت…