پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مالیات بر عایدی سهام موضوعیت ندارد و منتقی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مالیات بر عایدی سهام موضوعیت ندارد و منتفی است

به گزارش جامعه نیوز:  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مالیات بر عایدی سهام موضوعیت ندارد و منتفی است محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: موضوع مالیات بر عایدی یکی از موضوعات…

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مالیات بر عایدی سهام موضوعیت ندارد و منتقی است

به گزارش جامعه نیوز:  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مالیات بر عایدی سهام موضوعیت ندارد و منتقی است محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: موضوع مالیات بر عایدی یکی از موضوعات…