پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو/شکات: تحت تاثیر تبلیغات اینستاگرامی قرار گرفتیم

دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو/شکات: تحت تاثیر تبلیغات اینستاگرامی قرار گرفتیم

به گزارش جامعه نیوز:  دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو/شکات: تحت تاثیر تبلیغات اینستاگرامی قرار گرفتیم به گزارش خبرنگار قضایی فارس، دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران ریاست…