پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

دولت مدرن!

دولت مدرن!

به گزارش جامعه نیوز:  دولت مدرن! گروه سیاسی خبرگزاری فارس، یادداشت میهمان-محمدکاظم انبارلویی: بیش از دو قرن از تاریخ مدرنیسم می‌گذرد. امروز سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس به علاوه آلمان عالی‌ترین نمونه شکل‌گیری «دولت مدرن» با مختصات علمی، فلسفی…