پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

دوره آموزش سربازی ۲ ماهه شد

دوره آموزش سربازی ۲ ماهه شد

به گزارش جامعه نیوز:  دوره آموزش سربازی ۲ ماهه شد به گزارش خبرگزاری فارس سردار حبیب اله جان نثاری به تغییر زمان  مدت آموزش سربازی اشاره و اظهار داشت: به دلیل ضرورت استفاده از کارکنان وظیفه در ماموریت های محوله…