پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

دهقانکار: امسال نمایشگاه مجازی کتاب خواهیم داشت

دهقانکار: امسال نمایشگاه مجازی کتاب خواهیم داشت، اما جایگزین نمایشگاه همیشگی نیست

به گزارش جامعه نیوز: دهقانکار: امسال نمایشگاه مجازی کتاب خواهیم داشت، اما جایگزین نمایشگاه همیشگی نیست به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، ایوب دهقانکار مدیرعامل موسسات فراگیر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در برنامه «تقاطع فرهنگ» درباره نام موسسات ادغامی…