پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

دعوا بر سر کشته سازی از کرونا در ایران

دعوا بر سر کشته سازی از کرونا در ایران

به گزارش جامعه نیوز:  دعوا بر سر کشته سازی از کرونا در ایران به گزارش خبرگزاری فارس، دستپخت مشترک شبکه های سخن پراکنی فارسی زبان سعودی، انگلیسی و آمریکایی بزودی منتشر خواهد شد. طبق اطلاعاتی که به خبرگزاری فارس رسیده…