پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز برای 36 نفر در پرونده ترور حاج قاسم

دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز برای ۳۶ نفر در پرونده ترور حاج‌قاسم

به گزارش جامعه نیوز:  دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز برای ۳۶ نفر در پرونده ترور حاج‌قاسم به گزارش خبرنگار قضایی فارس، القاصی مهر دادستان تهران در جلسه مسؤولان عالی قضایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده…

دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز برای ۳۶ نفر در پرونده ترور حاج قاسم

به گزارش جامعه نیوز:  دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز برای ۳۶ نفر در پرونده ترور حاج قاسم به گزارش خبرنگار قضایی فارس، القاصی مهر دادستان تهران در جلسه مسؤولان عالی قضایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری…