پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

در رثای مردی که به دنبال اجرای شریعت اسلام در اقتصاد بود

در رثای مردی که به دنبال اجرای شریعت اسلام در اقتصاد بود

به گزارش جامعه نیوز: در رثای مردی که به دنبال اجرای شریعت اسلام در اقتصاد بود به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگر سید عباس موسویان را متخصص‌ترین فرد در حوزه فقه اقتصادی،‌ (از منظر فقه شیعه) بدانیم سخنی‌ به…