پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

درخواست حزب ندای ایرانیان برای اعاده دادرسی محکومیت‌های کارگری نیشکر هفت‌تپه

درخواست حزب ندای ایرانیان برای اعاده دادرسی محکومیت‌های کارگری نیشکر هفت‌تپه

به گزارش جامعه نیوز:  درخواست حزب ندای ایرانیان برای اعاده دادرسی محکومیت‌های کارگری نیشکر هفت‌تپه به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس،‌ حزب ندای ایرانیان درخصوص اعاده دادرسی و بررسی مجدد محکومیت‌های کارگری گذشته در پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه بیانیه‌ای صادر…