پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

دانش انباشته شده در نیروی انسانی شهرداری

دانش انباشته شده در نیروی انسانی شهرداری، حلقه مفقوده ارتقای کیفیت مدیریت شهری

به گزارش جامعه نیوز:  دانش انباشته شده در نیروی انسانی شهرداری، حلقه مفقوده ارتقای کیفیت مدیریت شهری به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، محمد حسین بوچانی در جلسه کمیته داوری مدیریت دانش شهرداری تهران که با حضور سرپرست اداره کل…