پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی وزیر بهداشت بهداشت بسیج دانشجویی

درخواست بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران از وزیر بهداشت برای جوان‌سازی مدیران و رفع تعارض منافع

به گزارش جامعه نیوز:  درخواست بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران از وزیر بهداشت برای جوان‌سازی مدیران و رفع تعارض منافع به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای به عین اللهی وزیر…