پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی درباره هیات علمی شدن دختر رئیس‌جمهور شفا‌ف‌سازی کند

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی درباره هیات علمی شدن دختر رئیس‌جمهور شفا‌ف‌سازی کند

به گزارش جامعه نیوز:  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی درباره هیات علمی شدن دختر رئیس‌جمهور شفا‌ف‌سازی کند به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، اخیرا اخباری درباره انتخاب مریم روحانی، فرزند رئیس‌جمهور به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی…