پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

خداحافظی مومنی از حوزه هنری پس از ۱۰ سال/ دادمان رئیس می‌شود

خداحافظی مومنی از حوزه هنری پس از ۱۰ سال/ دادمان رئیس شد

به گزارش جامعه نیوز: خداحافظی مومنی از حوزه هنری پس از ۱۰ سال/ دادمان رئیس شد به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری فارس، محسن مومنی شریف، که از اوایل دهه ۷۰ شمسی، عهده‌دار مسؤولیت‌هایی از جمله مدیرداخلی مجله سوره نوجوانان،…

خداحافظی مومنی از حوزه هنری پس از ۱۰ سال/ دادمان رئیس می‌شود

به گزارش جامعه نیوز: خداحافظی مومنی از حوزه هنری پس از ۱۰ سال/ دادمان رئیس می‌شود به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری فارس، محسن مومنی شریف، که از اوایل دهه ۷۰ شمسی، عهده‌دار مسؤولیت‌هایی از جمله مدیرداخلی مجله سوره نوجوانان،…