پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

خاموشی: حوزه هنری برخاسته از انقلاب است و باید چشمه تولید هنر ارزشمند باشد

خاموشی: حوزه هنری برخاسته از انقلاب است و باید چشمه تولید هنر ارزشمند باشد

به گزارش جامعه نیوز: خاموشی: حوزه هنری برخاسته از انقلاب است و باید چشمه تولید هنر ارزشمند باشد به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، مراسم تکریم محسن مؤمنی شریف و معارفه محمد مهدی دادمان رئیس جدید حوزه هنری…