پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

خاطراتی از بزرگترین واقف فرهنگی ایران در کتاب «روزگارِ ملک»

خاطراتی از بزرگترین واقف فرهنگی ایران در کتاب «روزگارِ ملک»

به گزارش جامعه نیوز: خاطراتی از بزرگترین واقف فرهنگی ایران در کتاب «روزگارِ ملک» خبرگزاری فارس – سعیده اسدیان: خیلی ها ثروت دارند و حاضر نیستند ریالی از آن نه تنها برای امور خیر که حتی برای خودشان خرج کنند…