پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

حقوق بشر ادعایی آمریکا پوششی برای جنایت‌ است/ حمایت آمریکا از منافقین و داعش بخشی از عدم صداقت غرب است

حقوق بشر ادعایی آمریکا پوششی برای جنایت‌ است/ حمایت داعش بخشی از عدم صداقت آنهاست

به گزارش جامعه نیوز:  حقوق بشر ادعایی آمریکا پوششی برای جنایت‌ است/ حمایت داعش بخشی از عدم صداقت آنهاست مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی  در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره حقوق بشر آمریکایی اظهار داشت: در غرب یکسری مفاهیم…

حقوق بشر ادعایی آمریکا پوششی برای جنایت‌ است/ حمایت آمریکا از منافقین و داعش بخشی از عدم صداقت غرب است

به گزارش جامعه نیوز:  حقوق بشر ادعایی آمریکا پوششی برای جنایت‌ است/ حمایت آمریکا از منافقین و داعش بخشی از عدم صداقت غرب است مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی  در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره حقوق بشر آمریکایی اظهار…