پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

حقوق‌های نجومی تحقیق و تفحص مجلس کمیسیون برنامه و بودجه

اعضای هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی مشخص شدند

به گزارش جامعه نیوز:  اعضای هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی مشخص شدند به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ اعضای هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی در اجرای ذیل ماده ۲۱۲…