پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

جهانگیری: نمی‌توان به سادگی از کنار مسائل و مشکلات زاینده رود عبور کرد

جهانگیری: نمی‌توان به سادگی از کنار مسائل و مشکلات زاینده رود عبور کرد

به گزارش جامعه نیوز:  جهانگیری: نمی‌توان به سادگی از کنار مسائل و مشکلات زاینده رود عبور کرد به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه احیای رودخانه زاینده رود با اشاره به اینکه مسئله آب…