پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

جهانگیری ماده واحده تدوین سند ملی موسیقی را ابلاغ کرد

جهانگیری ماده واحده تدوین سند ملی موسیقی را ابلاغ کرد

به گزارش جامعه نیوز:  جهانگیری ماده واحده تدوین سند ملی موسیقی را ابلاغ کرد به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری…