پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

جهادگری که قبل از پیوستن به مدافعان حرم شهید شد+ تصاویر

جهادگری که قبل از پیوستن به مدافعان حرم شهید شد+تصاویر

به گزارش جامعه نیوز:  جهادگری که قبل از پیوستن به مدافعان حرم شهید شد+تصاویر گروه جامعه خبرگزاری فارس – مسئولیت‌های اجتماعی: کمی به روز انتخاب رییس‌جمهور مانده بود. نامزدها در حال سفر از شهری به استان دیگر بودند و هواداران…

جهادگری که قبل از پیوستن به مدافعان حرم شهید شد+ تصاویر

به گزارش جامعه نیوز:  جهادگری که قبل از پیوستن به مدافعان حرم شهید شد+ تصاویر گروه جامعه خبرگزاری فارس – مسئولیت‌های اجتماعی: کمی به روز انتخاب رییس‌جمهور مانده بود. نامزدها در حال سفر از شهری به استان دیگر بودند و…