پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

جلد ۳ و ۴ مجموعه‌ «اسکوییش» با ترجمه صدیقه تاجیک روانه بازار کتاب شد

جلد ۳ و ۴ مجموعه‌ «اسکوییش» با ترجمه صدیقه تاجیک روانه بازار کتاب شد

به گزارش جامعه نیوز: جلد ۳ و ۴ مجموعه‌ «اسکوییش» با ترجمه صدیقه تاجیک روانه بازار کتاب شد به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، جلد ۳ و ۴ مجموعه‌ «اسکوییش» با عناوین «انگل ناباب و کاپیتان افتضاح» اثر…