پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی هیأت تا ٣١ مردادماه تمدید شد

جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی هیأت تا ٣١ مردادماه تمدید شد

به گزارش جامعه نیوز: جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی هیأت تا ٣١ مردادماه تمدید شد به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، جامعه ایمانی مشعر دومین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی هیأت را با مشارکت رادیو معارف و…