پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

ثبت بیش از 5 میلیون«نفر شب اقامت»در خرداد/ ۹ میلیون بازدید از مراکز گردشگردی در آخرین ماه بهار

ثبت بیش از ۵ میلیون«نفر شب اقامت»در خرداد/ ۹ میلیون بازدید از مراکز گردشگردی در آخرین ماه بهار

به گزارش جامعه نیوز:  ثبت بیش از ۵ میلیون«نفر شب اقامت»در خرداد/ ۹ میلیون بازدید از مراکز گردشگردی در آخرین ماه بهار به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، ولی تیموری، رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور درباره آمارسفر در خرداد…