پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

توضیحات روابط عمومی شرکت ملی گاز درباره انحراف مسیر خط لوله یازدهم

توضیحات روابط عمومی شرکت ملی گاز درباره انحراف مسیر خط لوله یازدهم

به گزارش جامعه نیوز: توضیحات روابط عمومی شرکت ملی گاز درباره انحراف مسیر خط لوله یازدهم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران با انتشار جوابیه‌ای در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان «معمای…