پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

توسعه ظرفیت مدارس غیردولتی با ایجاد خلاقیت

توسعه ظرفیت مدارس غیردولتی با ایجاد خلاقیت

به گزارش جامعه نیوز:  توسعه ظرفیت مدارس غیردولتی با ایجاد خلاقیت به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، محسن حاجی میرزایی در هشتادمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیردولتی که با حضور اعضا در ساختمان شهید…