پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

توسعه شمالی خط 7 مترو تهران

توسعه شمالی خط ۷ مترو تهران

به گزارش جامعه نیوز:  توسعه شمالی خط ۷ مترو تهران به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، علی امام مدیرعامل شرکت مترو تهران درباره لزوم توسعه شمالی خط ۷ مترو گفت: به دلیل اینکه منطقه ۵ از مناطق تقریباً بدون مترو…