پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

توانمندسازی کارشناسان محیط زیست مناطق 22گانه برای بازچرخانی آب

توانمندسازی کارشناسان محیط زیست مناطق ۲۲گانه برای بازچرخانی آب

به گزارش جامعه نیوز:  توانمندسازی کارشناسان محیط زیست مناطق ۲۲گانه برای بازچرخانی آب به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، با توجه به اهمیت و حساسیت طرح های بازچرخانی آب در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، اداره کل محیط زیست و…