پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

توافق هسته ای

خرید هواپیما، صادرات فرش و پسته از این پس آزاد می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خرید هواپیما، صادرات فرش و پسته نیز از این پس آزاد می شود که این حرکت سازنده ای در این مرحله است.