پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تهران در بهار امسال چند روز هوای پاک داشت؟

تهران در بهار امسال چند روز هوای پاک داشت؟

به گزارش جامعه نیوز:  تهران در بهار امسال چند روز هوای پاک داشت؟ به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۰ قرار گرفته و  کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌. همچنین این…