پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تهران برای آیندگان هم قابل زندگی است

تهران برای آیندگان هم قابل زندگی است

به گزارش جامعه نیوز:  تهران برای آیندگان هم قابل زندگی است به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امضای تفاهم میان مدیریت شهری و شرکت آب و فاضلاب گفت: در…